Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

08 STU.

Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 22.05.2017.

Rok za prijavu: 31.12.2018.

Iznosi sredstava €: 5.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Svrha: povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljivi prijavitelji: pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014

Prihvatljive aktivnosti: certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

Prihvatljivi troškovi:

– troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije;

– prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti;

– troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti;

– ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti;

– troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti

– troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 38.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

– mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova

– srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova

Rokovi za predaju projektnog prijedloga:

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to:

  1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine
  2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

VAŽNO – 1. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 4. kolovoza 2017. godine objavljena je 1. Izmjena natječajne dokumentacije koja je dostupna za preuzimanje. Navedena izmjena stupa na snagu i primjenjuje se danom objave.

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti