Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

23 STU.

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04

Tema/sektor: Energetska učinkovitost, Obnovljivi izvori energije

Datum otvaranja natječaja: 16.11.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 50.666.666

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet Poziva: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom.

Svrha Poziva: poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi prijavitelji:
– tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
– jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
– javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
– vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
– udruge koje obavljaju društvene djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti:
I. Projektna dokumentacija
– priprema projektne dokumentacije
– energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove
II. Energetska obnova
– obnova ovojnice zgrade
– ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg
– zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE
– zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg
– zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg
– zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
– ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a
– uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
– uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode
– uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta
– horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
– stručni nadzor građenja
– projektantski nadzor
– usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
– energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
– upravljanje projektom i administracija
– promidžba i vidljivost projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 380.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000,00 HRK

Dostava projektnih prijedloga dozvoljena je najranije od 2. siječnja 2018.g.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2020.g.

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti