Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

08 STU.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 Trajno otvoreni poziv

 Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 10.05.2017.

Rok za prijavu: 31.12.2017.

Iznosi sredstava €: 5.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Svrha (Cilj): Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti: sve aktivnosti moraju biti potrebne za prezentiranje poslovanja poduzetnika na inozemnim tržištima kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u razdoblju provedbe projekta te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji pridonose ostvarenju ciljeva Poziva.

Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

– nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com i/ili www.auma.de;

– prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač;

– troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH;

– izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH;

– sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH;

– informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost;

– troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 37.500.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

– srednje poduzeće 65% prihvatljivih troškova;

– mikro poduzeće i malo poduzeće 85% prihvatljivih troškova.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017. g.

Poziv je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava.

VAŽNO – I. izmjena natječajne dokumentacije

Dana 03. svibnja 2017. objavljena je I. izmjena natječajne dokumentacije kojom se rok zaprimanja projektnih prijava pomiče na 10. svibnja 2017.

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti