Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

08 STU.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KK.03.2.2.02)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 09.12.2016.

Rok za prijavu: 31.12.2017.

Iznosi sredstava €: 15.128.235

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su MSP-ovi došli sami, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Svrha (Cilj): podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća, a prijavitelji moraju djelovati pojedinačno (partnerstva i partnerske organizacije nisu prihvatljive).

Prihvatljive aktivnosti:

 1. A) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. Uredbe Komisije (EU) 651/2014)
 • Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
 • Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoj
 1. B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 Uredbe Komisije (EU)

651/2014)

 • Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta
 • Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
 1. C) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti – de minimis)
 • Priprema natječajne dokumentacije
 • Upravljanje projektom
 • Informiranje i vidljivost
 • Revizija projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 760.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.600.000,00 HRK.

Prijave na natječaj primat će se od 15. veljače 2017. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 114.000.000,00 kuna.

VAŽNO! 2. izmjena natječajne dokumentacije. Dostupna je za preuzimanje.

VAŽNO! 3. izmjena natječajne dokumentacije. Dostupna je za preuzimanje.

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti