Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

29 LIS.

Ministarstvo gospodarstva- povecana alokacija za internacionalizaciju na 134 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.

Više informacija na linku:https://www.mingo.hr/…/objavljena-1-izmjena-poziva-internac…

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti