Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Radno vrijeme Pon - Pet: 08:00 - 16:00

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

09. 02. 2022.

Najava novih natječaja za poduzetnike u 2022. godini

Kratak prikaz najavljenih natječaja za poduzetnike iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za 2022. godinu s ciljem unapređenja poslovanja poduzetnika i povlačenja bespovratnih sredstava. Više informacija na poveznici u nastavku:

1. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Ulaganje će potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi (između ostalog): 

 • trošak plaća osoblja koje radi na inovaciji
 • nabava nematerijalne imovine povezane s projektom
 • nabava opreme povezane s provedbom projekta
 • nabava materijala
 • konzultantske usluge.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 141.700.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstva po korisniku: do 1.000.000,00 HRK

Ciljna skupina: MSP-ovi s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima

2. Komercijalizacija inovacija

Financiranje projektnih aktivnosti koje će rezultirati lansiranjem novih proizvoda na tržištu.

Predviđeno je da se tijekom jednog poziva podrži najmanje 100 MSP-ova uz iznos financiranja po projektu između 760.000 kn i 5.320.000 kn, kako bi MSP-ovi uspostavili partnerstvo s istraživačkom organizacijom, drugim MSP-om ili velikim poduzećem u zemlji i/ili inozemstvu.

Ciljna skupina: MSP-ovi koji imaju zrele inovacijske projekte (TRL 7 – demonstracija tehnologije u operativnom okruženju ili više)

3. Vaučeri za digitalizaciju

Vaučeri će se moći iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, digitalni marketing i
druge usluge.

Vrste vaučera:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • Vaučer za digitalnu transformaciju
 • Vaučer za digitalni marketing
 • Vaučer za kibernetičku otpornost
 • Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga

Ciljna skupina: MSP-ovi u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima

4. Bespovratne potpore za digitalizaciju

Svrha ulaganja je podržati digitalnu transformaciju MSP-ova omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje.

Cilj poziva: Osiguravanje financijskih sredstava za provedbu digitalnih rješenja

Potporom će se osigurati bespovratna sredstva za ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi

Potencijalni korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi)

Prihvatljive aktivnosti i troškovi (između ostalog):

 • oprema
 • softverska rješenja
 • edukacija zaposlenika
 • troškovi plaća za razdoblje rada zaposlenika na projektu
 • troškovi vanjskih davatelja usluga, itd.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 206.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po korisniku: do 750.000,00 HRK

5. Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Cilj investicije je doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelenu i digitalnu tranziciju održivosti
poslovanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu.

Predviđeni su sljedeći pozivi:

 • Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju 1 020 000 000 kn
 • Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu 50 000 000 kn
 • Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva 180 000 000 kn.

Objava gore navedenih natječaja očekuje se od drugog kvartala 2022. godine. 

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Skip to content