Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

04 SRP.

NOVI JAVNI POZIV

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Status : U najavi
Vrsta poziva : Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje: Poduzetništvo

Prijavitelji: Mikro poduzetnici, Mali i srednji poduzetnici

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak:
Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP-ovima, vezanih uz nedostatnu primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti