Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

13 VELJ.

O projektu Pamento Valpovo

Grad Valpovo je u prosincu prošle godine potpisao Ugovor o sufinanciranju projekta “Pametno Valpovo” a u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje projekata primjene koncepta “Pametnih gradova I općina” od strane Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost.

Projektom će se razviti aplikacijski sustav koji će sadržavati geografski informacijski sustav grada Valpova. Aplikacijski sustav sadržavati će podatke o nerazvrstanim cestama i prostornom položaju cesta i svih podataka vezanih za ceste; podatke svih parkirališta na području grada Valpova, biciklističkih i pješačkih staza, trgova, pločnika, šetališta, javnih površina – terase ugostiteljskih objekata kao i notifikacije o isteku roka izdanog odobrenja za pojedinu terasu; evidenciju objekata i obveznika komunalne naknade kao i mogućnost detekcije objekata i korisnika koji nisu navedeni u sustav naplate; sadržavati će podatke o nekretninama na području grada Valpova, prikaz imovine prema strukturi vlasništva i tipu imovine, usporedbu zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka imovine, slanje informacija o isteku ugovornih rokova vezanih za nekretnine i sl. podatke o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH; mogućnost dohvaćanja aktualnih ZK izvadaka po katastarskim česticama izravno iz aplikacije; javni web servis za građane putem kojeg će biti prikazani podatci potencijalnim investitorima i zainteresiranoj javnosti, također će biti dostupna izravna poveznica s aplikacijskim sustavom i dohvaćanjem podataka prema želji naručitelja.

Aplikacijski sustav služit će kao potpora u ostvarenju pružanja informacija ali i ubrzavanju i pojednostavljenju administrativnih procesa, a planiran je u trajanju od 18 mjeseci kada se očekuje I završetak prikupljanja svih podataka te uspostava aplikacijskog sustava.

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Skip to content