Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Radno vrijeme Pon - Pet: 08:00 - 16:00

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

06. 07. 2017.

Obavijest za javnost: otvoreni javni pozivi

Valpovački poduzetnički centar d.o.o. obavještava da su otvoreni Javni pozivi:

 1. Za Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija.
  Cilj Poziva je Razvoj i povećanje ponude usluga stručne i savjetodavne podrške, te usluga informiranja za MSP–ove
  Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi: •najniži iznos: 100.000,00 kuna •najviši iznos: 600.000,00 kuna.

Intenzitet potpore u ukupnim prihvatljivim troškovima projekta iznosi maksimalno 85%. Prijavitelj je dužan osigurati (svime što ne predstavlja sredstva iz Europskih strukturnih investicijskih fondova) sufinanciranje u iznosu od najmanje 15 % prihvatljivih troškovima.
Prihvatljivi PPI-jevi su oni koji su do 31.12. 2016. godine upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI): http://reg.minpo.hr/pi/public/.
Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao: razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni parkovi, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: pružanje stručne i savjetodavne podrške (uključivo kroz edukaciju i mentorstvo) te usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihovog razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP (koji posluju kraće od 3 godine).

Projektne prijave se podnos od 15. srpnja do najkasnije 01. listopada 2017.

 1. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je javni poziv Podrška programima usmjerenim mladima za bespovratna sredstva iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
  Poziv je otvoren od 5.7.2017. do 11.9.2017. za prijavitelje jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i organizacije civilnog društva.
  Cilj poziva je povećati socijalnu uključenost mladih.
  Specifični ciljevi:
  1. Potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih;
  2. Povećati informiranost mladih i pružiti usluge
  savjetovanja o temama relevantnim za mlade;
  3. Prevencija nasilja među mladima;
  4. Unaprijediti razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih;
  5. Potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u
  društvu.

Iznos potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava.

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Skip to content