Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Radno vrijeme Pon - Pet: 08:00 - 16:00

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

22. 01. 2021.

ŠTO SE MIJENJA U 2021. GODINI – MJERE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Hrvatski zavod za zapošljavanje od 1. siječnja 2021. krenuo je u primjenu novih uvjeta i načina korištenja mjere za samozapošljavanje. Brojne novosti iznenadile su zainteresirane za ovu mjeru. Financijska podrška u trajanju od 24 mjeseca, namijenjena je nezaposlenim osobama za pokretanje vlastitog posla.
Iznosi potpore za samozapošljavanje određuju se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a dijele se u četiri skupine korisnika
– prva skupina može potraživati do 130.000 kuna
– druga skupina može potraživati do 100.000 kuna
– treća skupina može potraživati do 75.000 kuna
– četvrta ima pravo potraživati do 55.000 kuna
Važno je napomenuti kako se potpore neće odobravati za djelatnosti koje su privremeno obustavljene odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili im je na bilo koji način ograničen rad zbog sprečavanja širenja koronavirusa.
Od ove godine, korisnici su dužni označiti sufinanciranu opremu skuplju od 5.000 kn putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice s natpisom „Sufinancirano sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“. Informativna ploča ili naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje dvije godine od potpisa Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja. Osim označavanja, za svu vrstu opreme i vozila u iznosu većem od 5.000 kn, potrebno je dostaviti i fotodokumentaciju prilikom pravdanja Troškovnika. Nakon isteka 24 mjeseca održanja poslovanja i zaposlenosti u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora, korisnik mora dostaviti dokaz kako je u tom razdoblju ostvario ukupni promet od obavljanja djelatnosti u minimalnom iznosu od 50% dodijeljenog iznosa potpore.
Novost je i dodjela potpore primjenom fiksnog i varijabilnog iznosa. Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja. Dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku. Ostatak potpore je varijabilni dio koji se može utrošiti na: kupnju strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti, za odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad, edukacije koje su vezane uz djelatnost, kupnju novih prijevoznih sredstava, kupnju franšize te usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…).
HZZ organizira besplatne on-line radionice za samozapošljavanje koje ove godine nisu obavezne (prijava putem stranice www.mjere.hr), ali donose dodatne bodove kod ocjene zahtjeva. Pogledajte datume održavanja radionica u sljedećim područnima službama;
– Osijek
– Požega
– Slavonski Brod
– Vinkovci
– Virovitica
– Vukovar
Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva 65 bodova. Također, radi dodatnog informiranja i povećanja prolaznosti te uspješnosti poslovanja, Centar za poduzetništvo organizira edukativne radionice gdje će se prolaziti kroz osnovne faze poslovanja, a na kraju izraditi poslovni plan koji se predaje HZZ-u.
Uvrštena su dva nova elementa za ocjenjivanje, a oni su indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva i ulaganje u nedostajuće djelatnosti.
Zahtjevi za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja mogu se podnijeti od 1. siječnja do 31. listopada 2021. godine, elektroničkim putem na adresi www.mjere.hr, uz korištenje korisničkog računa sustava e-građani.
© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Skip to content