Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Radno vrijeme Pon - Pet: 08:00 - 16:00

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Usluge

Naše usluge

Besplatne savjetodavne i konzultantske usluge u poduzetništvu

Centar pruža savjetodavne usluge koje su potrebne poduzetnicima početnicima, a odnose se na analizu poduzetničkog pothvata, analizu poslovne ideje, pravnog oblika poslovanja, potrebnih sredstava za poslovanje te ispitivanje tržišta. Konzultantske usluge koje Centar pruža su prije svega izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata za poduzetnike.Za potrebe poduzetnika Centar provodi i istraživanje tržišta, u suradnji sa susjednim Poduzetničkim centrima, te tako nastoji poduzetnicima početnicima osigurati sve relevantne informacije za njihov proizvod ili uslugu, kako bi njihova poslovna ideja bila uspješno realizirana te kako bi svoj proizvod mogli uspješno plasirati na tržište. Centar sudjeluje u izradi kataloga i brošura za poduzetnike u promotivne svrhe.

Besplatne informacije o projektima i programima u poduzetništvu

U našem Centru poduzetnici mogu dobiti sve vrste informacija vezane za poduzetništvo, kao što su npr. informacije o raznim projektima, programima i potporama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, informacije o programima drugih Ministarstava Republike Hrvatske kao i drugih institucija vezanih za poduzetništvo, informacije o kreditnim linijama, zakonskoj regulativi i drugim oblicima potpore.Poduzetnici mogu dobiti i informacije putem interneta tako da na našoj web stranici www.vpc.valpovo.hr posjete rubrike “Pitanja i odgovori” i “Kontakt”. Na sva postavljena pitanja Centar će nastojati u što kraćem roku dati poduzetniku traženu informaciju, u okviru svojih mogućnosti i postavljene problematike.

Internet usluge

U Centru poduzetnici, kao i oni koji će to tek postati mogu dobiti razne internet usluge : od informacija vezanih za različite kreditne linije, programe i projekte do ostvarenja komunikacije putem e-mail pošte i druge informacije koje se tiču poduzetnika i poduzetništva. Centar poduzetnicima omogućuje i pribavljanje potrebitih obrazaca, formulara i kreditnih zahtjeva za sve programe, projekte i potpore koji se tiču poduzetništva i koji su raspoloživi na mreži. Centar možete u svezi vaše problematike kontaktirati i putem rubrike ” Kontakt” na našoj web stranici www.valpoc.hr, tako da ispunite obrazac sa vašim podacima i pitanjem, a Centar će nastojati na njega odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Centar je također osigurao prostor na vlastitoj web stranici za internet usluge poduzetnicima u svrhu reklamiranja vlastitih poduzetničkih aktivnosti i proizvoda.

Izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata

Za poslovno planiranje poduzetnika i potrebe odobrenja kreditnih sredstava, te za potrebe natječaja za potporna sredstva, Centar izrađuje poslovne planove i financijske elaborate. Centar ove planove izrađuje sukladno zahtjevima određene poslovne banke, pozitivnim pravnim propisima i standardima koji se odnose na izradu takvog dokumenta. Poslovni plan trebao bi sadržavati sve ove elemente:

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Skip to content