Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Referentna stranica GFI za 2018. godinu

Bilanca za 2018.

Račun dobiti i gubitka za 2018.

Potvrda Fine o primitku dokumentacije za 2018.


Zapisnik sa 3. sjednice skupštine VPC-a

Skupština 3

FINANCIJSKI PLAN VPC 2019.

Plan rada VPC-a za 2019. 

PLAN RADA ZA 2018

FINANCIJSKI-PLAN-VPC-TABLICA-2018 I izmjena

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018

OPG_tablica

Baza projektnih ideja Grada Valpova 2015. – 2020. godine

Nacrt strategije razvoja Grada Valpova 2015. – 2020. godine

Odluka o I. izmjeni Financijskog izvještaja za 2018. godinu

Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu-Skupština

Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu -NO

Plan rada VPC-a d.o.o. za 2017. godinu

Financijski plan VPC-a d.o.o. (tablica) 2017. godine

 

 

 

Izvješće o radu 2016. godine

Odluka o usvajanju izvješća o radu 2016. godine

Odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu

Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća 2016.

Plan rada VPC-a d.o.o. za 2016. godinu

 

Odluka o usvajanju godišnjih Financijskih izvješća Valpovačkog poduzetničkog centra d.o.o. Valpovo za 2015. godinu

Odluka o usvajanju godišnjih Financijskih izvješća VPC-a d.o.o. Valpovo za 2015. godinu

Izvješće o radu VPC-a d.o.o. za 2015. godinu

Financijski plan VPC-a d.o.o. za 2015.g.

Plan rada VPC-a d.o.o. za 2015. godinu

 

Izvješće o radu VPC-a d.o.o. za 2014. godinu

Odluka o usvajanju financijskih izvješća VPC-a d.o.o. za 2014. godinu

Odluke, izvješća VPC-a za 2014. godinu

 

Srednjoročni plan rada VPC-a d.o.o. za razdoblje od 2009. – 2013. godine

Srednjoročni program VPC-a d.o.o., 2003. godine

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti